Υπηρεσίες Μετάφρασης

Επίσημες Μεταφράσεις

Βάσει του Π.Δ. 169 της 17.06.2002 (ΦΕΚ 156/2.7.02) και ενδεικτικά την ΔΙΣΚΠΟ/Φ22/5583 του ΥΠΕΣ και την απόφαση ΣτΕ 2799/2013 παρέχουμε επίσημες μεταφράσεις εγγράφων (πτυχίων, πιστοποιητικών, βεβαιώσεων, ληξιαρχικών πράξεων, αδειών, ποινικών μητρώων, εγγράφων για στρατολογία κλπ.), αποδεκτές από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Μεταφράσεις

Κείμενα γενικού περιεχομένου
Αλληλογραφία, άρθρα, δοκίμια κλπ.

Νομική μετάφραση
Συμβόλαια, δικαστικές αποφάσεις, συμβάσεις, ΦΕΚ, αγωγές, πρακτικά, πληρεξούσια, διαθήκες, υπεύθυνες δηλώσεις κλπ.

Ληξιαρχικά έγγραφα
Πιστοποιητικά και ληξιαρχικές πράξεις γέννησης, οικογενειακής κατάστασης, θανάτου κλπ.

Πιστοποιήσεις
Πτυχία, πιστοποιητικά γλωσσομάθειας, ικανότητας, συμμετοχής, κατάρτισης, κλπ.

Βεβαιώσεις πάσης φύσης
Βεβαιώσεις, ένορκες βεβαιώσεις, επικυρώσεις, ποινικά μητρώα, έγγραφα στρατολογίας κλπ.

Οικονομικά κείμενα
Ισολογισμοί, φορολογικά έγγραφα και δηλώσεις, τραπεζικά κείμενα, κείμενα οικονομικού περιεχομένου κλπ.

Ιατρικά κείμενα
Γνωματεύσεις, ιατρικά πιστοποιητικά, ιατρικές εξετάσεις κλπ.

Τεχνικά κείμενα
Εγχειρίδια, οδηγίες χρήσης, υλικό καθοδήγησης, επιστημονικά άρθρα και εν γένει τεχνικά κείμενα παντός περιεχομένου.

Λογοτεχνικά κείμενα
Λογοτεχνικά κείμενα πάσης φύσης

Ιστοσελίδες & ηλεκτρονικά καταστήματα (e-shops)

Βιογραφικά σημειώματα & συστατικές επιστολές

Διαφημιστικό υλικό
Διαφημίσεις, φυλλάδια, καταλόγους προϊόντων κλπ.

Κείμενα τουριστικού περιεχομένου, ταξιδιωτικοί οδηγοί, μενού κλπ.

Φοιτητικές εργασίες
Μετάφραση φοιτητικών και διπλωματικών εργασιών

translatus

Επιμέλεια

Ορθογραφικός, γραμματικός, γλωσσικός και νοηματικός έλεγχος, καθώς και έλεγχος ορολογίας ήδη μεταφρασμένων κειμένων.

Δακτυλογράφηση

Αναλαμβάνουμε τη δακτυλογράφηση κειμένων σε όλες τις γλώσσες που καλύπτονται από το γραφείο μας.

Υποτιτλισμός

Μετάφραση και επεξεργασία υποτίτλων.
translatus μεταφραστικό γραφείο

Μεταφραστικό Γραφείο Translatus

Καλέστε στο 2410 255 732 για να κλείσετε ραντεβού

Δώρα Μπουρουτζή