Τρόπος Συνεργασίας

Πώς δουλεύουμε

Αξιολόγηση κειμένου και εκτίμηση κόστους

Αφού αξιολογήσουμε το έγγραφό σας, το οποίο μπορείτε είτε να μας παραδώσετε σε έντυπη μορφή στην έδρα μας, είτε να μας στείλετε σε ηλεκτρονική μορφή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή τηλεομοιότυπου (fax), σας δίνουμε προσφορά. Το κόστος της μετάφρασης εξαρτάται από το είδος και τον όγκο του κειμένου, τον γλωσσικό συνδυασμό, καθώς και την προθεσμία παράδοσης.

Μετάφραση

Με την ανάθεση, προχωράμε στη διαδικασία της μετάφρασης, η οποία γίνεται αποκλειστικά από επαγγελματίες μεταφραστές.

Επιμέλεια

Το τελικό στάδιο είναι η επιμέλεια. Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία της μετάφρασης, προβαίνουμε σε επιμέλεια του μεταφρασμένου κειμένου.

Παράδοση

Η παράδοση γίνεται πάντα εντός της συμφωνηθείσας προθεσμίας. Υπάρχει η δυνατότητα παράδοσης τόσο σε έντυπη, όσο και σε ηλεκτρονική μορφή.

translatus - μεταφραστικό γραφείο

Μεταφραστικό Γραφείο Translatus

Καλέστε στο 2410 255 732 για να κλείσετε ραντεβού

Δώρα Μπουρουτζή